חדש במצפה רמון: עמדת שירות ממשלתי לרווחת התושב

עמדת השרות, הממוקמת במשרדי מחלקת הגביה (צמוד לבית הקשיש) הינה עמדת מגע המאפשרת למשתמשים לבצע פעולות מול משרדי ממשלה שונים. העמדה כוללת שירותים של משרד התחבורה, משרד הפנים ורשות האוכלוסין ובעתיד גם של משרדים נוספים. העמדה מאפשרת הדפסת מסמכים רשמיים, כגון רישיון רכב ונהיגה.

בנוסף, אזרחים בעלי תעודת זהות חכמה יכולים לבצע שינוי מען ולהדפיס ספח מעודכן בעמדה.

Новая услуга в сфере обслуживания населения МицпеРамона.

В помещении отдела оплаты платежей(гвия) налога на недвижимость  (арноны)установили электронную информационную  стойку которая дает  возможность  получить информацию и распечатку   документов министерств   транспорта внутренних дел и народонаселения. Такие как права на  вождения тест на машину и т.д.

Граждане имеющие  умное удостоверение личности (тэудат зэут хахам) могут самостоятельно вносить изменения и распечатывать вкладыш.