קול קורא להגשת בקשה למלגת המועצה המקומית להשלמת השכלה, הכשרה וקידום מקצועי

את הטפסים המצורפים יש להגיש לידי מור קיש ממרכז הצעירים, ניתן גם בכתובת המייל:  Mork@mitzpe-ramon.muni.il

הגשת הבקשות תתאפשר עד ליום ראשון, ה- 2.4.2017

פרטים נוספים על הקול קורא

תנאי זכאות לקבלת המלגה

טופס בקשה- מילוי פרטים