הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

1. אדם המוגבל בניידות* ששמו כלול בפנקס הבוחרים של הרשות המקומית מצפה רמון, רשאי להצביע בכל קלפי שנקבעה כמותאמת למוגבלי ניידות כלהלן:

      מס' הקלפי- 1                   מקום הקלפי- מתנ"ס ע"ש ס.רובין           מען הקלפי- שד' בן גוריון 12

2. אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים מוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי, ויקבל 2 מעטפות הצבעה:

  • מעטפה צהובה להצבעה לראש הרשות.
  • מעטפה לבנה להצבעה לרשימה למועצת הרשות.

3. הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה צהוב אחד לראש הרשות למעטפה הצהובה ופתק הצבעה לבן אחד למועצה למעטפה הלבנה, באופן שהפתקים לא ייראו מחוץ למעטפות.

4. הבוחר יחזור למזכיר ועדת הקלפי ויקבל ממנו מעטפת הצבעה חיצונית. הבוחר יכניס את שתי מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר ועדת הקלפי יציין על גבי המעטפה החיצונית את פרטי הבוחר.

הבוחר יטיל  את המעטפה החיצונית, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.

* "אדם המוגבל הניידות"- אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.

 

אורנה עסיס,

מנהלת בחירות

מועצה מקומית מצפה רמון

דילוג לתוכן