בית הספר היסודי ממלכתי "הראל"

בית ספר ממלכתי דתי לכתות א'-ח'. בית הספר נותן מענה לאוכלוסייה מסורתית- דתית ומשלב יראת שמים ומעורבות חברתית, תוך דגש לאהבת העם והארץ.

 תכניות בולטות:

  • סולמות

תכנית תזמורתית לילדים, הוקמה על ידי התזמורת הפילהרמונית הישראלית בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב. מטרת התכנית הינה לחשוף את התלמידים לעולם תוכן מוזיקלי ולהצמיח יכולות כמו דחיית סיפוקים, הרמוניה, הנאה ותוצאות חיוביות למאמץ.

בבית הספר הראל כיתה  ה' שותפה בתכנית סולמות. תלמידי הכתה קיבלו כלי נגינה שונים בהם לומדים לנגן אחת לשבוע במסגרת הבית ספרית, שאר הזמן מתאמנים בבית. מלבד מיומנויות הנגינה הנלמדות, התלמידים רוכשים כלים ומיומנויות לחיים. ילד המשקיע שנים בלימוד נגינה, ילמד שעל מנת ליצור ולהפיק תוצר בעל ערך, יופי ואסתטיקה, יש להשקיע עבודה רבה.

  • קרן קרב

תכנית קרב מעניקה העשרה חינוכית באופן חוויתי, תוך קידום ערגים של שוויון, פלורליזם, דמוקרטיה וצדק חברתי בחברה הישראלית. פעולות העשרה הן ערוץ משמעותי לקידום ערכים אלו, היות והן מאפשרות יצירת מסוגלות, העצמה וביטויים תרבותיים, חברתיים ואישיים של התלמידים.

במסגרת התכנית, בבית הספר פועלות 3 תכניות המחולקות לפי קבוצות גיל:

  • תקשורת וחושים: מיועד לתלמידי א'-ב'. התלמידים לומדים על הקשר שבין המדע והחושים, תקשורת בלי מילולית, תופעות מדעיות ועוד. התלמידים מכינים כלים הממחישים את השימוש בחוש השמיעה.
  • טכנולוגיה: מיועד לתלמידי ג'-ד'. התלמידים לומדים עקרונות פיזיקליים, משתתפים במחקר ומתנסים בפרוייקט ליצירת מכשיר המפיק הדים.
  • חשמל: מיועד לתלמידי ה'-ו'. סגת הפעילות התלמידים לומדים מבוא לאלקטרוניקה באמצעות חומר תאורטי והתנסות חוויתית ויצירתית. כל לדוגמא, התלמידים מכינים מנורת לילה תוך שיתופם המלא בבניית מעלים חשמליים.
דילוג לתוכן