המרכז המסחרי החדש "אבן דרך" – הזמנה לזכיינים מקומיים