ישיבת מליאה מן המניין מס' 9
הוסף ליומן 03/19/2017 09:00 AM 03/19/2017 11:00 AM Asia/Jerusalem Summary of the event Description of the event
Example of a new line
Location of the event Organizer Organizer e-mail false MM/DD/YYYY aqJvUdyxTzyupNzXcmzL26559

ישיבת מליאה מן המניין מס' 9 תתקיים ‏ביום רביעי ט"ז בסיוון תשע"ט

19 ביוני 2019 בשעה 18:30 בחדר ישיבות של המתנ"ס.

 

על  סדר היום:

 

  1. פניית מצפה כוכבים למליאת המועצה מצפה רמון על ידי סמי בן גיגי בנושא שמירת שמי לילה.
  2. אישורי תב"רים:

תב"ר 1370 – שיפוץ הספריה.

תב"ר 1521 – הוצאות תכנון אטרקציות מחצבות.

תב"ר 1614 – תחנת מידע תיירותית.

תב"ר 1629 – פרסום מכרז לבינוי כיתות ישיבה תיכונית סביבתי.

תב"ר 1630 – הקמת פארק מים – water play ground.

תב"ר 1631 – מערך שביל אופניים מסביב לישוב.

תב"ר 1632 – הכנת תב"ע הטיילת במצפה רמון.

תב"ר 1633 – רכישת מבנה יביל למוסד חינוכי.

  1. אישור להלוואה לטובת מסגרת אשראי בריבית של עד פריים +1.7% בסכום של 1 מלש"ח.
  2. אישור מליאת המועצה על היות המועצה המקומית מצפה רמון כמגישת התוכנית לשינוי תב"ע במגרש 512 ממגורים לשצ"פ.
  3. הצגת דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 1, שנת 2019.
  4. אישור עבודה נוספת לעובדי המועצה.
אירועים נוספים
דילוג לתוכן