7.5.19 הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

המועצה המקומית מצפה רמון (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם עמותת די מארס (ע"ר) אשר הינו ספק יחיד לביצוע פעילות מקצועית של הדמיית משימות מאוישות למאדים.

בהתאם לחוות דעת של המנהל המדעי במו"פ מדבר וים המלח- ספק זה הינו היחיד המסוגל לספק את השירות.

לצפייה בחוות הדעת – לחצו כאן

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את העבודה הרשומה מעלה, רשאי לפנות למועצה המקומית מצפה רמון, באמצעות מנכ"ל המועצה, מר דרור דבש, בדואר אלקטרוני: dror@mzp.org.il  עד ליום 26/5/2019 בשעה 12:00 ולהביא את השגתו ופרטי הספק אליו הוא מתייחס כמי שמסוגל לבצע את העבודה.

דילוג לתוכן