24.12.18 פרסום מכרזים מס' 1/18 2/18 החברה לפיתוח מצפה רמון

החברה לפיתוח מצפה רמון בע"מ מעוניינת למכור את הזכויות בנכס ומזמינה בזאת הצעות לרכישת זכויותיה בנכס המקרקעין.

החברה לפיתוח מצפה רמון בע"מ ח.פ. 51026622 (להלן: "המוכרת") הינה הבעלים הרשום ובעלת הזכויות במקרקעין (חנויות מס' 6,7) , ברח' נחל ציה 7 במצפה רמון, המצויות במרכז מסחרי הידוע בשם "מרכז חכמוב", הידוע כגוש 39591, חלקה 7 (להלן: "המקרקעין" או "הנכס"), המהווה על פי תכנית מס' 2/114/03/27 מגרש ביעוד מסחרי.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה לתשלום בסך של 500 ₪ אשר לא יוחזרו, במשרדי הנהלת חשבונות אצל אנה- רחוב נחל סלעית 2 א', מצפה רמון. בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00. יש לתאם הגעה טלפונית במספר- 08-56596230 (אנה). יש לשלם במזומן/ העברה בנקאית/ צ'ק.

לוחות זמנים:

  • סיור מציעים (לא חובה) ייערך ביום ד' 9.01.2019, בשעה 10:00
  • שאלות ובירורים לגבי המכרז ניתן להעביר למייל:shacham.neta@gmail.com  עד לתאריך 6.1.19 בשעה 12:00
  • יש להגיש את ההצעה באופן ידני למשרדי המועצה המקומית מצפה רמון לא יאוחר מיום 24.01.2019 בשעה 12:00

לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד זה.

לצפייה במסמכי מכרז 1.18 – לחצו כאן

לצפייה במסמכי מכרז 2.18 – לחצו כאן

דילוג לתוכן