תושבים
13.6.19 הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – חברת תובנות

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת "תובנות" לצורך הקמה והפעלה של אתר התייעצות

  1. מועצה מקומית מצפה רמון מעוניינת לרכוש רישיון לשימוש במערכת שתאפשר את שילוב הקהילה בתהליכי קבלת החלטות.
  2. חברת "תובנות": הנעת תהליכי חשיבה שיתופית בע"מ פיתחה תשתית טכנולוגית לניהול תהליכי קבלת החלטות משתפים. התשתית פועלת ביותר מ-60 ארגונים והיא אפשרה לגופים שונים להתקשר עם מעל 550,000 בני אדם במעל ל-600 תהליכי התייעצות.
  3. יש בפלטפורמה כמה מרכיבים ייחודיים אשר הופכים את חברת "תובנות" לספק יחיד לצורך הפעלת תהליכי קבלת החלטות המבוססים על טכנולוגיה ומשתפים קבוצה של בעלי עניין בהחלטה שתתקבל.
  4. המערכת מאפשרת לחזור לכל משתתף עם עדכון אישי הכולל ציטוט מדבריו שלו – וההחלטה שהתקבלה בעקבות הדברים שאמר ודברים דומים. המשוב יכול להינתן בכל ערוץ תקשורת שהוא (דואר אלקטרוני, מכתב רגיל, מסרון ועוד).
  5. הטכנולוגיה מאפשרת לפנות למשתתפים ברשתות חברתיות וברשימות תפוצה, אך גם לכנס קבוצות מיקוד ולהעלות את כלל הידע לאתר. ניתן גם לאסוף ידע במסרונים במהלך כנסים, בשיחות טלפוניות או בקמפיין.
  6. בידי מועצה מקומית מצפה רמון חוות דעת מקצועית ממנה עולה כי חברת "תובנות" הנעת תהליכי חשיבה שיתופית בע"מ היא הספק היחיד והבלעדי בארץ שברשותו מערכת שילוב הקהילה בקבלת החלטות כמבוקש על ידי מועצה מקומית מצפה רמון.
  7. לצורך הזה מבקשת המועצה המקומית מצפה רמון להתקשר עם חברת "תובנות" אשר היא הספק היחיד שלה יש טכנולוגיה ייחודית שמשלבת אלגוריתם של בינה מלכותית ומשימות שמבצעים המשתתפים על מנת לקבץ כיווני פעולה משותפים ולייצר תובנות מסכמות לאלפי עצות בין בשולחנות עגולים ובין באינטרנט.
  8. בהתאם לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות  תשי"א-1950, מבקשת המועצה המקומית מצפה רמון להתקשר עם חב' "תובנות" כספק יחיד.
  9. אדם הסבור כי קיים מציע אחר ואשר ברשותו מערכת לניהול תהליכי קבלת החלטות משתפים, רשאי לפנות לדרור דבש – מנכ"ל המועצה המקומית לא יאוחר מ-13.7.19
  10. פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: drord@mzp.org.il (יש לוודא קבלת הדואר האלקטרוני בטלפון 08-6596208)
דילוג לתוכן