_new
סרטון סיכום רבעון ב' לשנת2017
תושבים יקרים!

ביום ראשון,  ה-23.7 בערב, התקיים במתנ"ס סיכום הרבעון השני לעבודת המועצה לשנת 2017 .

ראש המועצה, מר רוני מרום, עדכן בפעילות המועצה – חינוך, רווחה, בטחון, תיירות, החברה לפיתוח ועוד –  ובסוף הסקירה היה זמן לתושבים לשאלות ותשובות.

מצפה רמון היא מעל לכל ספק מרחב מעורר השראה.

נגישות