2.1.19 פירסום עבודות שונות ברחבי היישוב

תושבים יקרים בתקופה הקרובה יבצע משרד הבינוי והשיכון בשיתוף פעולה עם המועצה עבודות שונות ברחבי היישוב.

העבודות כוללות:
(#) עבודות תשתית למים וביוב למגרשים המוקמים בימים אלה ברחוב הר צין, העבודות יבוצעו בין התאריכים 6-9/1/2019. לצורך ביצוע העבודות הכביש ייסגר לסירוגין.
(#) פיתוח חניה ציבורית ושביל ציבורי ברחוב הר צין בסמוך למגרש 513 הנמצא בשלבי בניה בימים אלה. העבודות יבוצעו בין התאריכים 6/1-6/2/2019 .
(#) הרחבת חניה ציבורית ברחוב עין עופרים. העבודות יבוצעו בין התאריכים 6/1-6/2/2019 .
(#) הסדרת צומת הרחובות עין עבדת / עין שחק. העבודות יבוצעו בין התאריכים 13/1-6/2/2019, הצומת ייחסם לתנועה בזמן העבודות.
(#) חידוש תשתיות בדרך רמון לרבות חידוש הכביש והמדרכות. העבודות יבוצעו בין התאריכים 6/2-6/3/2019, הדרך תיחסם לתנועה בזמן העבודות.

מודים על שיתוף הפעולה ומתנצלים על אי הנוחות הזמנית

דילוג לתוכן