6.1.19 עבודות עין שחק ועין עבדת

משרד הבינוי והשיכון בשיתוף המועצה המקומית יחל בתאריך 13/01/2019 בביצוע עבודות להסדרת צומת הרחובות עין עבדת / עין שחק.

במשך ביצוע העבודות ייחסם הצומת לתנועה עד לתאריך 13/2/2019

במסגרת ההסדרה יבוצעו העבודות הבאות:

  • הגבהת הצומת
  • ריצוף מדרכות
  • סימון והנגשה של מעברי חצייה להולכי רגל
  • התקנת עמודי תאורה
  • התקנת מעקות בטיחות
דילוג לתוכן