פרסום מועד ההרשמה לגני הילדים ולכיתות א' לשנת הלימודים תשע"ט

להורים שלום רב,

הרשמה לגני הילדים ולכיתות א' לשנת הלימודים תשע"ט תתקיים בין התאריכים:

יום ראשון , י"ז באדר תשע"ח, ה- 4.3.2018 ועד ליום חמישי, כ"ז בניסן תשע"ח, ה- 12.4.2018

לתשומת ליבכם, מחויבי הרשמה – ילדים אשר נולדו ב:

לכיתה א' – התאריכים:

ו' בטבת התשע"ב – 1 בינואר 2012 עד י"ח בטבת התשע"ג – 31  בדצמבר 2012

גילאי 5 – התאריכים:

י"ט בטבת התשע"ג – 1 בינואר 2013 עד כ"ח בטבת התשע"ד – 31 בדצמבר 2013

גילאי 4 – התאריכים:

כ"ט בטבת התשע"ד – 1 בינואר 2014 עד ט' בטבת התשע"ה – 31 בדצמבר 2014

גילאי 3 – התאריכים:

י' בטבת התשע"ה – 1 בינואר 2015 עד י"ט בטבת התשע"ו – 31 בדצמבר 2015

חריגי גיל רך:

ילדים שנולדו עד 15.1.2016 (כולל) ועברו ועדת חריגים במחוז

(יובהר, על ילדים חריגי גיל רך לא חלה חובת הלימוד).

 

ההרשמה תהיה מקוונת (קישור להרשמה יפורסם באתר המועצה) ומחייבת את כל הילדים העולים לגנים ולכיתות א'.

במהלך חודש פברואר יפורסמו פרטים נוספים.

 

בברכה,

 

דורית ביתן                                                           יעל אדר

רכזת גני ילדים                                                     מנהלת אגף שח"ק – שירותי חינוך וקהילה

מועצה מקומית מצפה רמון                                       מועצה מקומית מצפה רמון