8.5.19 הודעה על קבלת תרומה

הודעה על אישור קבלת תרומה

בהתאם לסעיף 12 לנוהל קבלת תרומות (חוזר מנכ"ל 4/2016), מודיעה המועצה על אישור קבלת תרומה בסך של 785,000$ עבור הקמת מגרש משחקים רטוב במועצה המקומית מצפה רמון.

JNF התורמת הינה

מצ"ב פרוטוקול ועדת התרומות מיום 16.4.19 – לחצו כאן לצפייה בפרוטוקול

דילוג לתוכן