קול קורא "אסיף מצפאי" יוצא לדרך!

"אסיף מצפאי" 2018
קול קורא ליזמות קהילתית-חברתית-סביבתית במרחב מצפה רמון

תכנית "אסיף מצפאי":
מרכז הצעירים והמועצה המקומית מצפה רמון, בשיתוף עם רשות ניקוז ים המלח, מרכז מדע ים המלח
והערבה, המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, קרן גנדיר וקרן יד הנדיב, מובילים זו השנה הרביעית
תכנית חברתית-סביבתית שמטרתה להוות בית ליוזמות וחלומות של תושבי מצפה רמון להגשמה
ועשייה בתחומים אלו.
התכנית נולדה מתוך אמונה בחיבור אדם-טבע-סביבה ובכוחן של קהילות מקומיות ותושבים ליצור בסביבה
הקיימת, ולהשפיע על סדר היום היישוב.

מה ואילו מיזמים ניתן להגיש?

מיזמים ארוכי טווח, תהליכיים, המתפרסים לאורך השנה
מיזמים קצרי טווח, נקודתיים, המשפעים ב"גדול" 

התמיכה במיזמים ניתנת למימוש בשני ערוצים:
1. הערוץ הסביבתי
מיזמים העוסקים בשמירה, טיפוח ושיקום ערכי טבע, נוף ומורשת בשטחים הפתוחים שבאזור מצפה רמון
ובפרט בסביבה הנחלית- בין יובלי נחל חווה ונחל צין. שיפור אזורים ומרחבים והפיכתם למרחבים ציבוריים
פעילים המאפשרים נקודת מפגש וגיבוש בין תושבים. המיזמים יכולים לכלול פעילויות פיזיות, חינוכיות,
קהילתיות, אמנותיות, מדעיות, תיירותיות, טכנולוגיות, ספורטיביות ועוד. על עיקר הפעילויות להתבצע
בשטחים הפתוחים, הסובבים את השטח הבנוי ובזיקה ישירה לנחלים.

2. הערוץ הקהילתי-חברתי
מיזמים ופרויקטים בתחומי החברה, הקהילה, התרבות והאמנות, המקדמים את ביסוסם של תרבות
מקומית, גאווה מקומית, זהות מצפאית, בינוי קהילתי, מעורבות חברתית, אזרחות פעילה וכד'. תינתן
עדיפות לשיתופי פעולה ויצירתן של פלטפורמות קהילתיות מקומיות.

המועד אחרון להגשת ההצעות עד יום ראשון ה- 24.12.17

לצפייה בתנאי הקול קורא לחצו כאן 

לצפייה בטופס הבקשה להגשת מיזמים לחצו כאן

לטבלת תכנית עבודה ותכנית תקציבית, לחצו כאן

שאלות ותשובות