קול קורא להגשת בקשה למלגת המועצה להשלמת השכלה, הכשרה, וקידום מקצועי

קול קורא להגשת בקשה למלגת המועצה המקומית מצפה רמון
להשלמת השכלה, הכשרה וקידום מקצועי.

תנאי הזכאות:
תושבי מצפה רמון (שנה לפחות), מגיל 18 ומעלה, הלומדים באחד המסלולים המפורטים להלן:
1. קורסים להכשרה מקצועית, מכינות, השלמת השכלה כללית והשלמת בגרות.
2. מכינות קדם אקדמיות לתושבים אשר אינם זכאים להשתתפות של 75% ומעלה של עלות שכ"ל.
3. קורסים להכשרה מקצועית המקנים סיווג מקצועי ו/או רכישת מקצוע שהינו בעל תוחלת תעסוקתית זמינה במשק.
יאושרו רק קורסים של גופים המוכרים על ידי גורם ממשלתי.
4. טכנאים והנדסאים.
5. תלמידי כיתות י"ג – י"ד הלומדים לימודי מקצוע לטכנאים והנדסאים, יאושרו רק לפונים הנמצאים במצב סוציו – אקונומי נמוך.
6. הכשרה ליזמות עסקית (ייעוץ עסקי ו/או לימוד בקורס יזמות).
7. אבחון מקצועי – רק כשלב בתהליך טיפול של רכז לפיתוח קהילתי תעסוקתי.

את טפסי הבקשה ניתן לקבל, ללא תשלום, במרכז הצעירים ובאתר האינטרנט של המועצה המקומית (מצורפים בקישור מטה)

יש להגיש לידי חן דהן במרכז הצעירים או בדואר אלקטרוני: tzeirim@mitzpe-ramon.muni.il  עד לתאריך ה – 10.5.18.

לצפייה בטופס הבקשה למלגת שיקום שכונות תשע"ח לחצו כאן.

לצפייה בפרטי הקול קורא למלגת שיקום שכונות תשע"ח לחצו כאן

טל' לבירורים: 08-8537844