תושבים
15.3.20 הודעה על דחיית מועדי הגשת הצעות במכרזים אשר פורסמו על ידי המועצה המקומית מצפה רמון

הודעה על דחיית מועדי הגשת הצעות במכרזים אשר פורסמו על ידי המועצה המקומית מצפה רמון

 

המועצה המקומית מצפה רמון מודיעה בזאת על דחיית מועדי הגשת הצעות במכרזים שלהלן, כך שההצעות יוגשו עד ליום 14/5/2020:

מכרז מס' 1/2020 לקבלת שירותי ניהול ופיקוח וניהול תכנון לביצוע בינוי מוסדות ציבור, חינוך ופרויקטים כלליים;

מכרז מס' 6/2020 לקבלת שירותי טיפול בילדים במסגרת תכנית "חדרי שלווה" עבור המחלקה לשירותים חברתיים במועצה המקומית מצפה רמון;

מכרז מס' 8/2020 לפינוי פסולת ביתית, גושית, גזם, פסולת בניין ואריזות (פחים כתומים);

סיור הקבלנים בקשר עם מכרז 8/2020 אשר נקבע ליום 17/3/2020 בשעה 10:00 מבוטל בשלב זה. הודעה על מועד חדש תפורסם בהמשך.

יתר תנאי המכרז ללא שינוי.

 

 

דילוג לתוכן