תושבים
27.8 מכרז 21/2020 הודעה על פתיחת תיבת מכרזים

דילוג לתוכן