4.8.19 זמני פינוי גזם

גזם מפונה בימי שני

יש להוציא את הגזם אל מחוץ לבית ביום א ולדווח על בקשה לפינוי גזם.

גרוטאות מפונות בימי חמישי

יש להוציא את הגרוטאות אל מחוץ לבית ביום ד' ולדווח על בקשה לפינוי גרוטאות

דילוג לתוכן