הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד- אגירת אנרגיה

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד- אגירת אנרגיה
החברה לפיתוח מצפה רמון (להלן: "החברה") מודיעה בזאת דבר כוונתה להתקשר עם חברת אוגווינד בהסכם לאגירת אנרגיה באוויר דחוס וזאת בהתאם לחוות דעת והמלצת מהנדס חשמל ויועץ בתחום טכנולוגיות חדשניות בעולם האנרגיה בארץ ובעולם, לפיה נכון להיום, מבין כל חברות אגירת האוויר הדחוס בישראל רק חברת אוגווינד היא בעלת הפתרון בשלב מסחרי, 9-8 TRL לפי הגדרות בשלות טכנולוגיות – (TRL (Technology readiness level.
יחיד או תאגיד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל ליתן את השירות, רשאי לפנות לחברה, באמצעות סמנכ"ל החברה, עמיקם סימון, בדואר אלקטרוני: amikam.hlp@gmail.com  עד ליום 22.2.9 בשעה 12:00 ולהביא את השגתו ופרטי הספק אליו
הוא מתייחס כמי שמסוגל ליתן את השירות.

דילוג לתוכן