ועדות ופרוטוקולים - המועצה המקומית מצפה רמון : המועצה המקומית מצפה רמון
תושבים
ועדות ופרוטוקולים
צילום קרוב של יד של גבר אוחז בעט וכותבת על מסמך

פרוטוקולים ישיבה מן המניין

צילום קרוב של יד של גבר אוחז בעט וכותבת על מסמך

פרוטוקולים ישיבה שלא מן המניין

אנשי עסקים עובדים כצוות במשרד

ועדת הבחירות

אנשי עסקים עובדים כצוות במשרד

ועדת איכות הסביבה

אנשי עסקים עובדים כצוות במשרד

ועדת מכרזים

אנשי עסקים עובדים כצוות במשרד

ועדת תיירות

אנשי עסקים עובדים כצוות במשרד

ועדת תחבורה

דילוג לתוכן