סגירת דרך רמון

תושבות ותושבים יקרים,
בעקבות קריסת קו ביוב בדרך רמון הכביש ייסגר לתנועה מהחיבור לעין שחק ועד הר צין למשך שש השעות הקרובות (עד 19:00).
הנושא בטיפול מעיינות הדרום.
יום נעים 🌿

בודק...