מרחב השראה
מדיניות אכיפה – כלבים משוטטים

תושבות ותושבים יקרים,

כחלק מפעילותה של המחלקה הווטרינרית לשמירה על ביטחון הציבור אנו מביאים לידיעתכם כי המועצה המקומית מצפה רמון תגביר את האכיפה בנושא כלבים משוטטים.

לתשומת לבכם – בעל/ת כלב משוטט, אשר ייתפס, ייקנס ב- 500 ש”ח.

בנוסף לכך, כלב אשר לא קיבל חיסון/שחיסונו לא בתוקף, בעל/ת הכלב ייקנס ב 500 ש”ח נוספים.

תזכורת באשר לעיקרי הוראות הדין בכל הקשור לטיפול והחזקה של כלבים:

א. ניתן להחזיק כלב במצפה רמון רק לאחר שסומן אלקטרונית וניתן רישיון להחזקתו.

תוקף הרישיון הינו לשנה מיום הוצאתו (יש להודיע תוך 30 יום על כל שינוי שחל בפרטים של הרישיון).

ב. כלב מעל גיל 3 חודשים חייב בחיסון כנגד כלבת אחת לשנה.

ג. יש למנוע מהכלב מלצאת מחוץ לתחום חצר בעליו, אותה יש להחזיק סגורה עם שער נעול. (יש להציב שילוט על המצאות הכלב בחצר).

ד. הוצאת הכלב מחוץ לחצר תעשה רק כאשר הכלב מובל ברצועה שאורכה אינו עולה על שני מטר, כלב המוגדר ככלב מסוכן, פיו של הכלב חייב להיות חסום בזמם אשר אינו מאפשר לו לנשוך.

ה. במידה והכלב נשך אדם יש להעבירו מיידית לבידוד בתחנת הסגר בב”ש למשך 10 ימים ולדווח, בתוך 24 שעות, לווטרינר המועצה.

ו. אדם המטייל עם הכלב מחוץ לחצר חייב לפנות מיד, לאשפה, צואה שהשאיר כלבו במקום ציבורי או בחצרות של אחרים.

חריגה מהאמור לעיל תחייב את המועצה לפעול ולנקוט בהליכים (לרבות הטלת קנסות והגשת אישומים פלילים).

השרות הווטרינרי של המועצה פתוח לקבלת קהל בימי ג’ בין השעה 16:00 לשעה 18:00 ובימי ד’ בין השעה 11:00 לשעה 13:00.

שבוע טוב וחזרה נעימה לשגרה 🙂

בודק...