עבודות קרצוף וריבוד ברובע דרכי הבשמים
תושבות ותושבים יקרים,
כחלק מפיתוח רובע דרכי הבשמים, השבוע בימים רביעי וחמישי, 30-31.8, י”ג-י”ד באלול, יתקיימו עבודות קרצוף וריבוד באזורים המסומנים בתמונה.
שימו לב! הכביש ייחסם לשני הכיוונים לסירוגין במהלך העבודות ולא תתאפשר חניה באזורים אלו.
תודה רבה על שיתוף הפעולה🌿
בודק...