חברי המועצה

מר רוני מרום – ראש המועצה Lishka@mitzpe-ramon.muni.il

מר מיכאל אלחזוב – חבר מליאה mihail.alhazov@gmail.com

גב' ליזט סבג – חברת מליאה lizet.sabag@gmail.com

גב' עליזה כהן – חברת מליאה aliza0579@gmail.com

גב' פלורה שושן – חברת מליאה florashu@walla.co.il

מר מוטי יעקובי – חבר מליאה motiyaa@gmail.com

מר אפי צוהר – חבר מליאה efi613@gmail.com

מר גיל אטלי – חבר מליאה gilattali@gmail.com

מר זיו ספקטור – חבר מליאה info@desert-shade.com

דילוג לתוכן