חברי המועצה

ראש המועצה – מר רוני מרום

מ"מ וסגן ראש המועצה – מר מיכאל אלחזוב  

חברת המליאה – גב' ליזט סבג               

חברת המליאה – גב' עליזה כהן

חברת המליאה – גב' פלורה שושן

חברת המליאה – גב' ילנה מיחרלייב

חבר המליאה – מר מוטי יעקובי

חבר המליאה – מר נחום טבסקי

חבר המליאה – מר גיורא בן משי

דילוג לתוכן