דוחות כספיים - המועצה המקומית מצפה רמון : המועצה המקומית מצפה רמון
תושבים
דוחות כספיים

לצפייה בדוח ביקורת מפורט לשנת 2021לחצו כאן פורסם ב-11.5.23

לצפייה בדוח ביקורת מפורט לשנת 2020לחצו כאן  פורסם ב9.8.2022

לצפייה בדוח ביקורת מקוצר לשנת 2019 – לחצו כאן פורסם ביום 26.1.21

לצפייה בדוח כספי שנתי מבוקר לשנת 2019 – לחצו כאן

לצפייה בדוח ביקורת מפורט לשנת 2019 – לחצו כאן

לצפייה בתמצית דוחות הכספים לשנת 2018 – לחצו כאן, פורסם ב-21.8.19

לצפייה בדוח ביקורת מפורט לשנת 2018 – לחצו כאן

לצפייה בתמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017 – לחצו כאן (פורסם ביום 5.3.19)

לצפייה בדוח כספי שנתי מבוקר לשנת 2017 – לחצו כאן

לצפייה בדוח רבעון 3 לשנת 2018 – לחצו כאן

לחץ לצפייה ב – דוח כספי מאושר – רבעון 3 שנת 2016 

לצפייה בדוח כספי שנתי מבוקר לשנת 2016 לחצו כאן

לצפייה בתמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016 לחצו כאן (פורסם ביום 22.08.17)

דילוג לתוכן