ועדות ופרוטוקולים
צילום קרוב של יד של גבר אוחז בעט וכותבת על מסמך

פרוטוקולים ישיבה מן המניין

צילום קרוב של יד של גבר אוחז בעט וכותבת על מסמך

פרוטוקולים ישיבה שלא מן המניין

אנשי עסקים עובדים כצוות במשרד

ועדת מלח פסח

אנשי עסקים עובדים כצוות במשרד

ועדת ערר

אנשי עסקים עובדים כצוות במשרד

ועדת תחבורה

אנשי עסקים עובדים כצוות במשרד

ועדת תיירות

אנשי עסקים עובדים כצוות במשרד

ועדת ביקורת

אנשי עסקים עובדים כצוות במשרד

ועדת הקצאות

אנשי עסקים עובדים כצוות במשרד

ועדת מכרזים

אנשי עסקים עובדים כצוות במשרד

ועדת איכות הסביבה

דילוג לתוכן