ועדות ופרוטוקולים
צילום קרוב של יד של גבר אוחז בעט וכותבת על מסמך

פרוטוקולים ישיבה מן המניין

צילום קרוב של יד של גבר אוחז בעט וכותבת על מסמך

פרוטוקולים ישיבה שלא מן המניין

אנשי עסקים עובדים כצוות במשרד

ועדת איכות הסביבה

דילוג לתוכן