תושבים
עבודה קהילתית

העבודה הקהילתית היא מתודה מתוך תחום העבודה הסוציאלית המכוונת לסייע בפתרון קשיים ובעיות של אנשים בעלי מכנה משותף. מוקדי ההתערבות של העבודה הקהילתית הם פיתוח מנהיגות, איגום משאבים, שיתוף בין ארגונים והתערבות בתוכם, פיתוח שירותים מתוך ניתוח ומיפוי למציאת שירותים חסרים, קבוצות לעזרה עצמית, קידום חקיקה והכרת חוקים.

בתחום העבודה הקהילתית נכללים:

  • ריכוז, ביסוס וקידום תחום ההתנדבות ביישוב, בעתות שיגרה וחירום.
  • פיתוח תכניות מענה לתושבים בתחומי נראות וקיימות.
  • ליווי ותמיכה של הקמת קבוצות פעילים בתחומים השונים.
  • מתן שירותים בתחום האיזון הכלכלי במסגרת תכנית "פעמונים".

עו"ס קהילתית מרכזת התחום: ירדנה נחמה

רכז מתנדבים: אליהו בדש

דילוג לתוכן