תושבים ותושבות
בית הספר הדמוקרטי “רותם”

בית הספר רותם – דמוקרטי במצפה רמון

רותם הוא בית ספר קהילתי המאפשר צמיחה והתפתחות אישית וחברתית באווירה חיובית וברוח החינוך הדמוקרטי.

אנו מכירים בזכותו של כל אדם לחיות על פי בחירתו ואמונתו, ומתנהלים בשוויון תוך כבוד הדדי, דיאלוג ולקיחת אחריות.

בית ספר רותם מאפשר לתלמיד לחוות את המציאות כרב-גונית, ונועד לפתח אצל התלמיד את היכולת לברר את רצונותיו האותנטיים ואת היכולת להשיג את מטרותיו.

בבית ספר רותם שמים דגש על רגישות לסביבה, שותפות קהילתית ומעורבות חברתית.

 

ערכי ליבה

כבוד – שמירה על כבודו של כל אדם, הכרה בערך העצמי ובערך הזולת.

חרות – זכותו של אדם לחיות ולפעול לפי דרכו  תוך שמירה על זכויות הזולת בחברה ובסביבה.

שוויון – כל בני האדם שווים בערכם; כל חברי הקהילה [תלמידים, אנשי צוות והורים] שווים בפני חוקי בית הספר.

אחווה –  רגישות לזולת – אמפתיה, עזרה הדדית, הגינות ואחריות חברתית.

סובלנות ופלורליזם – הנכונות לקבל את השונות של כל פרט והזכות השווה של כל אדם לבטא את ייחודיותו.

אחריות – ההבנה שכל חברי הקהילה אחראים ומסוגלים להשפיע על עולמם הפנימי והחיצוני.

דיאלוג – התקשורת בין חברי הקהילה  מבוססת על כבוד הדדי ושוויון ומתוך הקשבה, פתיחות וכנות.

בודק...