תושבים ותושבות
גנים מונגשים
גוש/חלקה כתובת שם / סוג השצ”פ מצב נגישות גודל מגרש מ”ר
שדרות קק”ל/ שביל ישראל מגרש טניס נגיש 2450
 56/39599 נחל ניצנה.

מאחורי גן ערבה

שצ”פ/גן משחקים

(גן רזי הטבע)

נגיש+ אישור 1980
 31/39879 נחל רעף/רעים שצ”פ/גן משחקים נגיש+אישור 2350
עין זיק גן נעמת/ גן משחקים 2150
 31/39593 שדרות בין גוריון סקייט פארק נגיש+אישור 2200
דרך רמון  גן משחקים +מיני פיץ/  שצ”פ  נגיש 410+2460
הר גמל גן משחקים/ שצ”פ  נגיש 1480
נחל ערוד גן משחקים/ שצ”פ 2730
נחל ציחור/נחל ערבה גן משחקים/ שצ”פ 730
 36/39590 שדרות בן גוריון שצ”פ/גן משחקים נגיש+ אישור 3050
64/39592 נחל מישר גן משחקים נגיש+ אישור 150*
בודק...