תושבים
גנים מונגשים
גוש/חלקהכתובתשם / סוג השצ"פמצב נגישותגודל מגרש מ"ר
שדרות קק"ל/ שביל ישראלמגרש טניסנגיש2450
 56/39599נחל ניצנה.

מאחורי גן ערבה

שצ"פ/גן משחקים

(גן רזי הטבע)

נגיש+ אישור1980
 31/39879נחל רעף/רעיםשצ"פ/גן משחקיםנגיש+אישור2350
עין זיקגן נעמת/ גן משחקים2150
 31/39593שדרות בין גוריוןסקייט פארקנגיש+אישור2200
דרך רמון גן משחקים +מיני פיץ/  שצ"פ410+2460
הר גמלגן משחקים/ שצ"פ1480
נחל ערודגן משחקים/ שצ"פ2730
נחל ציחור/נחל ערבהגן משחקים/ שצ"פ730
 36/39590שדרות בן גוריוןשצ"פ/גן משחקיםנגיש+ אישור3050
64/39592נחל מישרגן משחקיםנגיש+ אישור150*
דילוג לתוכן