תושבים ותושבות
האכלת חתולי רחוב

האכלת חתולי רחוב ותנאי תברואה ירודים המאפשרים נגישות לשאריות מזון ופסולת, מעודדים
התרבות לא מבוקרת של חתולי רחוב ומגדילים באופן מלאכותי את קיבולת תא השטח כך שמתקיים
גידול יתר באוכלוסיית חתולי הרחוב.

עם הגידול הלא מבוקר באוכלוסיית חתולי הרחוב, עולים מפגעי הנשיכות/שריטות, עולה תחלואת
החתולים, מתעצמת הפגיעה בחתולים בוגרים וגורים משוטטים ( פציעה מקרבות, דריסות, מחלות
עור ועוד) .

בנוסף, השארת מזון חתולים ומפגעי תברואה, מושכים אל השטח הבנוי חיות בר .
על כן, בהמלצת המשרד להגנת הסביבה, אדם הבוחר להאכיל חתולי רחוב צריך להקפיד על מספר
כללים, שנועדו לשלב את טובתם של כל הצדדים במארג היחסים: החתולים, המאכילים, השכנים
והסביבה, תוך הקפדה מלאה על הוראות החוקים –

• יש להאכיל את החתולים בשטח שאינו מסכן את החתולים ואינו מהווה מטרד לתושבים
• יש להאכיל את חתולי הרחוב במזון יבש ואיכותי, בזמנים ומקומות קבועים, בכמות הנדרשת
לכל ארוחה ולא מעבר לכך.
• יש להקפיד לאסוף את שאריות המזון ואת כלי האוכל בגמר ההאכלה, ולדאוג שהמקום
יישאר נקי
• יש לדאוג למי שתייה טריים
• חשוב לשמור על תנאי סניטציה נאותים: סביבה נקייה מפסולת ולהקפיד על סגירת פחי
אשפה
• על המאכיל מוטלת האחריות לדאוג לבריאותם של החתולים המואכלים ולגלות עירנות
למצבם הרפואי
• שימו לב, העברת חתולי רחוב מסביבתם הטבעית אסורה

המועצה פועלת לטיפול נכון באוכלוסיית החתולים באמצעות-
• הסברה והדרכת הציבור להקפדה על ניקיון
• אכיפה קפדנית ומחמירה בנושא פיזור אשפה שלא במקומות המיועדים לכך, שיפור רמת
התברואה הסביבתית והקפדה על תקינות מתקני האשפה
• תמיכה בביצוע עיקורים וסירוסים
שימו לב! פגיעה בחתולי רחוב היא עבירה על סעיף 4 לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)
התשנ”ד- 1994 . דינו של העובר על סעיף זה הוא מאסר, בהתאם לסעיף 17 ב’ לחוק.

במקרים דחופים יש לפנות למוקד בטלפון – 08-6588106, לפתוח קריאה באפליקציה או לפנות לוטרינר ד"ר מארק גרשמן בכתובת המייל Vetrinar@mzp.org.il

בודק...