תושבים ותושבות
חיות בר

 

יישובי מטה יהודה נמצאים במרחב כפרי בו חיים מגוון חיות בר כגון צבועים, שועלים, תנים, נמיות, דורבנים, שפני סלע, חזירי בר, נחשים ועוד רבים אחרים. הקרבה לחיות בר יוצרת מפגשים מדהימים ובלתי צפויים העשויים להתפרש כמטרד.

עקב התרחבות השטחים הבנויים בישראל גדל מספר האנשים המתגוררים בסמיכות לשטחים פתוחים, ומצטמצמים אזורי המחיה הטבעיים של חיות הבר. שילוב הגורמים הללו מביא חיות בר לחדור לתוך המקומות המיושבים בחיפושן אחר מקורות מזון. חשוב לזכור, כי חיות בר נמנעות מעימות עם בני אדם בדרך כלל, ולרוב הן חוששות מאיתנו יותר מאשר שאנו חוששים מהן.

בטבע חיות הבר ניזונות ממגוון רחב של מזונות, כגון מכרסמים, עופות, זוחלים, חלזונות, פגרים ועוד. בקרבת האדם חיות בר מוצאות מזון רב במצבורי אשפה. מתוך כך אוכלוסיותיהן מתרבות התרבות יתר, והתרבותן עלולה לגרום מטרד לאדם ונזקים לטבע.

טיפול בחיות בר ללא הסדרה של מקורות המזון הזמינים ביישובים אינו יעיל מאחר שבמקומן תגענה אחרות.

כיצד ניתן לצמצם כניסת חיות בר לתוך היישוב?

שמירת מרחק-

אין להתקרב לחיות בר, גם לא למטרת צילום. האכלה מכוונת והתיידדות עם חיות בר עלולות להפחית מחששן הטבעי מבני אדם ולהתקרבותן למקומות יישוב.

סילוק מקורות מזון ומים-

  • אין להשאיר לחיות מחמד מזון ומים בכלים פתוחים מחוץ לבית. מוטב להאכילן בשעות היום ולא בשעות הלילה- השעות שבהן חיות הבר פעילות.
  • אין להשאיר אשפה גלויה. יש לפנותה לפחי אשפה, לקבע אותם ולסגור אותם היטב.
  • אין להשליך פגרי עופות וחיות משק במקום הנגיש לבעלי חיים. יש לפנות פגרים למכלים המיועדים לכך.
  • יש לאתר נזילות מים ולעצור אותן. בעלי חיים כגון חזירי בר נמשכים לקרקע לחה כדי לנבור בה ולחפש בה מזון.

גידור-

מומלץ לגדר משקים (לולים, דירים, רפתות, אורוות ופינות חי), גינות פרטיות, אתרי הטמנת פסולת ומרכזי מזון.

הגנה על חיות המחמד-

  • אל תניחו לחיות המחמד לשוטט לבד, בזמן טיול על הכלב להיות קשור
  • אל תשאירו לחיות המחמד מזון זמין על הקרקע
  • חסנו את חיות המחמד נגד כלבת

הגוף החוקי האמון על טיפול בחיות הבר מתוקף חוק הגנה על חיית הבר (1955) הינו רשות הטבע והגנים.

נזקי חקלאות

הנזקים העיקריים שנגרמים ע”י חיות בר לשטחי החקלאות הם אכילת יבול, פגיעה בתשתיות חקלאיות (כגון צינורות מים), טריפה ועוד. מתוקף תפקידה לשמר את עולם הטבע של ישראל, רשות הטבע והגנים ממונה על יישום חוק הגנת חיית הבר והיא משקיעה משאבים גדולים בגיוס עובדים וציוד במטרה לסייע לחקלאים להתמודד עם נזקים של חיות בר ובה בעת לשמור על חיות הבר בטבע. על הטיפול במצבים של נזקי חקלאות ע”י חיות בר אמון פקח מטעם רט”ג. השירות הווטרינרי של המועצה פועל בשיתוף פעולה רציף עם רשות הטבע והגנים לרווחת התושבים ובעלי החיים.

בכל מקרה בו חיות הבר מהוות מטרד יש לפנות למוקד המועצה, בכדי שנוכל לדאוג כי הגורם האמון על הטיפול (רט”ג) מפנה משאבים לטובת העניין ניתן לדווח לרט”ג על נזקים ומטרדים של חיות בר דרך היישומון ‘דיווחים לרט”ג’ https://www.parks.org.il/new/agriculture_app/.

שימו לב! החוק בישראל קובע כי ציד ולכידה של חיות בר אסורה, למעט תחת היתר בכתב מאת רט”ג.

דפי מידע בנושא חיות בר

 

במקרים דחופים יש לפנות למוקד בטלפון – 08-6588106, לפתוח קריאה באפליקציה או לפנות לוטרינר ד"ר מארק גרשמן בכתובת המייל Vetrinar@mzp.org.il

בודק...