תושבים ותושבות
עבירות וקנסות
 • העבירה

  גובה הקנס

  מתוקף החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, 2002:

  • החזקת כלב שגילו מעל 3 חודשים ללא רישיון בתוקף

  500₪

  • אי דיווח על שינוי בפרטי הבעלים ו/או הכלב לרבות שינוי כתובת, שינוי בעלים או מותו של הכלב תוך שבוע ממועד השינוי

  250₪

  • כלב יצא מתחום חצריו כאשר הוא אינו מוחזק ברצועה

  500₪

  • מסירת מידע כוזב בפרט מהותי שירשם במרכז השבבים הארצי

  1500₪

  מתוקף תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), 2004:

  • ייבוא כלב מסוכן

  10000₪

  • החזקת כלב מסוכן ללא רישיון או בבעלות אדם שגילו נמוך מ-18 שנים

  5000₪

  • החזקת כלב מסוכן בחצר לא מגודרת

  1500₪

  • אי חסימת פיו של כלב מסוכן בזמם בשעה שהיה בסמיכות לאדם שגילו אינו עולה על 16 שנים

  1000₪

  • אי הצבת שלט בכל כניסה לחצרים שבו כתוב זהירות כלב מסוכן”

  500₪

  מתוקף תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, 2005:

  • אי הצבת שלט בכל כניסה לחצר בה מוחזק כלב, שבו כתוב “זהירות כלב”

  250₪

  מתוקף פקודת הכלבת, 1934:

  • בעליו של כלב שנשך, לא דיווח על כך לרופא הממשלתי/לווטרינר הממשלתי ולא הסגירו תוך 24 שעות

  2000₪

  מתוקף תקנות הכלבת (חיסון), 2005:

  • החזקת כלב ללא חיסון כלבת בתוקף (חובה לחסן כלב בחיסון כלבת מגיל 3 חודשים ושעברו מעל 12 חודשים מאז חיסונו האחרון)

  1500₪

במקרים דחופים יש לפנות למוקד בטלפון – 08-6588106, לפתוח קריאה באפליקציה או לפנות לוטרינר ד"ר אריאלי בוזנח בכתובת המייל Vetrinar@mzp.org.il

בודק...