תושבים ותושבות
תצפית כלבת ביתית
 • כלב/חתול אשר נשך/שרט אדם צריך לשהות בתצפית כלבת למשך 10 ימים מיום הנשיכה/שריטה, במהלכה מוודאים כי לא מתפתחים תסמיני מחלת הכלבת. חשוב להבין שמחלת הכלבת הינה מחלה קטלנית ב-100%, ולכן ההתייחסות לכל מקרה של נשיכה או שריטה נעשית בקפדנות.

  במידה ובעל חיים אשר נמצא בבעלותך נשך או שרט אדם, עלייך לנקוט בצעדים הבאים-

  • להודיע על כך לווטרינר המועצה בתוך 24 שעות

  עפ”י תיקון פקודת הכלבת (1934), בעל חיים אשר נשך או שרט יכול לשהות בתצפית כלבת ביתית, במידה ומתקיימים תנאים מסוימים-

  • הגשת‏  טופס ‏בקשה ‏להיתר‏ החזקה ‏בפיקוח (הסגר‏ ביתי) ותשלום‏ אגרה‏ בסך ‏365 ₪
  • בבדיקה‏ קלינית‏ של‏ וטרינר המועצה‏ אין ‏סימנים ‏קליניים ‏חשודים
  • הכלב/החתול‏ לא ‏היה ‏באזור ‏מוכרז כנגוע בכלבת ‏3 חודשים קודם ‏לאירוע
  • הכלב/החתול‏ לא‏ היה במגע ‏עם ‏בע”ח ‏חשוד כנגוע בכלבת ‏45 יום‏ קודם‏ לאירוע
  • במידה ומדובר בכלב, ישנו רישיון בתוקף במועד האירוע
  • במידה ומדובר בחתול, קיבל חיסון כלבת במהלך 15 החודשים הקודמים לאירוע
  • במידה ומדובר בכלב, הוא לא נתפס משוטט יותר מפעמיים בשנתיים שקדמו למועד האירוע, וכך גם כל כלב אחר שמוחזק במקום שבו עתיד להתקיים ההסגר הביתי
  • במידה וההחזקה בפיקוח (הסגר ביתי) עתידה להתקיים במקום שאינו ברשות בעל הכלב/החתול, יתחייב המחזיק במקום להחזיק בבעל החיים בכתב, בהתאם להוראות
  • החזקה ‏במרפאה ‏וטרינרית‏ אפשרית בהתקיים התנאים הבאים:
  1. סיבה ‏רפואית המצדיקה לא להחזיק את בעל החיים בהסגר בכלביית המועצה
  2. בעל החיים יוחזק בחדר ‏נפרד‏ במרפאה, ללא בעלי חיים נוספים
  3. בעל החיים יטופל ע”י צוות המחוסן נגד כלבת
  4. לא תהיה גישה לבעל החיים, מלבד לצוות הרפואי המטפל ולבעלים
  5. החדר בו יוחזק בעל החיים יהיה נעול כל זמן שאין בו איש צוות
  6. ניהול ‏רישום ‏במרפאה ‏ע”י‏ הרופא‏ האחראי‏ של ‏האנשים‏ שהיו‏ במגע‏ עם ‏הכלב

  וטרינר המועצה רשאי שלא לאשר היתר להסגר ביתי במידה והוא סבור כי החזקת בעל החיים שלא בכלביית המועצה עלולה לסכן את הציבור.

  על בעליו של בעל חיים הנמצא בהסגר ביתי לקיים את התנאים הבאים-

  • להביא את בעל החיים לבדיקה וטרינרית של רופא וטרינר רשותי במקום ובמועד שנקבעו בהיתר, וכן ביום העבודה הראשון שלאחר תום עשרת הימים ממועד הנשיכה או השריטה
  • להביא את בעל החיים לבדיקה בכל מקרה של שינוי בהתנהגות או במצב הבריאותי, וכן במקרה מוות
  • למנוע מגע של בעל החיים עם כל אדם או בעל חיים אחר, למעט מי שמתגורר במקום ההשגחה דרך קבע.
  • הבעלים או המחזיק במקום הפיקוח וההשגחה חייב לדווח מייד לרופא הווטרינר שנתן את ההיתר על כל אלה:
  1. כל שינוי במצב הבריאותי של הכלב או החתול
  2. בריחה של הכלב או החתול ממקום הפיקוח וההשגחה או יציאה שלו מהמקום בלא השגחה
  3. מגע של הכלב או החתול עם אדם או בעל חיים אחר, למעט מי שנמצא במקום הפיקוח וההשגחה דרך קבע
  • אם בעל החיים הוא חתול– אין להוציאו ממקום הפיקוח וההשגחה אלא לצורך בדיקה כשהוא בכלוב נשיאה.
  • אם בעל החיים הוא כלב– ניתן להוציאו למרחק של עד 500 מטר ממקום ההסגר כאשר הוא מוחזק ע”י אדם בן 18 לפחות, עם רצועה באורך של עד 2 מטר ומחסום פה. בנוסף, חל איסור על הכנסת הכלב לגינות כלבים, בתי ספר, גנים ציבוריים, גני משחקים ומוסדות חינוך.

  וטרינר המועצה רשאי לבטל לאלתר היתר להחזקת כלב בהסגר ביתי במקרים בהם מתגלה כי ההיתר ניתן על סמך מידע כוזב, אחד מהתנאים למתן ההיתר חדל מלהתקיים או במידה והופר אחד מתנאי ההיתר.

  במקרה שבו בוטל ההיתר, על הבעלים או המחזיק בבעל החיים להעביר אותו באופן מידי לכלביית המועצה

במקרים דחופים יש לפנות למוקד בטלפון – 08-6588106, לפתוח קריאה באפליקציה או לפנות לוטרינר ד"ר מארק גרשמן בכתובת המייל Vetrinar@mzp.org.il

בודק...