תושבים ותושבות

הנחיות הרשות בעניין משחקים אלקטרוניים וחשמליים

 

 

מצפה רמון -מחלקת רישוי עסקים

הנחיות הרשות בעניין משחקים אלקטרוניים וחשמליים

הגדרות:

משחקים

משחקים כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק רישוי עסקים “לעניין סעיף זה, “משחקים” – משחקים באמצעות מכונות המופעלות באופן מכני או חשמלי או בדרך אחרת וכן משחקי ביליארד, קלפים קוביות וכיוצא באלה.”

בסעיף 2ב לחוק רישוי עסקים נקבעה סמכות הרשות להגביל הפעלת עסקים של “משחקים” כהגדרתם בחוק.

הנחיות הרשות-

  • לא תותר הקמת עסקים של משחקים אלקטרוניים וחשמליים ברחובות המסחריים והמרכזים המסחריים הפתוחים שבשטח המועצה.
  • בכל קניון או מרכז סגור, תתאפשר הקמתו של עסק אחד למשחקים אלקטרוניים ועסק אחד של משחקי ביליארד.
  • ניהול עסק של משחקי ביליארד יאושר ללא הגבלה רק במרכזי מסחריים או באזורי תעשייה שאין בסביבתם מגורים.
  • תותר הצבתו של משחק חשמלי לילדים קטנים (כדוגמת ברווז או סוס מתניע תמורת מטבע) בחנויות ובקיוסקים, וניתן יהיה להציבו גם מחוץ לעסק בשטח הציבורי באישור אגף שפ”ע ולאחר שימצא כי אין בכך כדי לפגוע במעבר החופשי של הציבור.
  • מכונות מזל והימורים של מפעל הפיס לרבות הימורים במכונות מזל ידרשו לרישיון עסק כמשחקים אלקטרוניים רק ככל שמשרד האוצר יאשר את הפעלתם.
    כיום הפעלתם אסורה.
  • בעסק של משחקים אלקטרונים לא ימכרו משקאות משכרים לצריכה במקום או לשימוש מחוץ לעסק.
  • חל איסור להציב בתחומי המועצה משחקים אלקטרונים המשמשים להימורים.

 

בודק...