תושבים ותושבות

הנחיות להצבת דוכנים, עמדות תצוגה והוצאת סחורה מחוץ לעסק

מצפה רמון -מחלקת רישוי עסקים

הנחיות להצבת דוכנים, עמדות תצוגה והוצאת סחורה מחוץ לעסק

הגדרות:

מתקני מכירה יהיו- כל מתקן המשרת את העסק ו/או סחורה הנמכרת בעסק ומצויים בשטח הציבורי הצמוד אליו ובכלל זה:

דוכן סטנד ייעודי לעיתונים ושבועונים.
מקרר שלגונים.
עגלת ירקות המובלטת מתוך העסק.
עציצים וזרי פרחים.
שולחן להצגת סחורה ומתנות מחוץ לעסק.
משחק חשמלי או מכני לילדים קטנים
מכונה למשיכת כסף (כספומט)

 1. כללי:
  א. ראש המועצה או מי שיוסמך על ידו רשאי לאשר לעסק להעמיד מתקני מכירה והצגת סחורה מחוץ לעסק . אישור הצבת מתקני מכירה והצבת סחורה יבוצע על פי הנוהל להלן.
 2. הגשת בקשה להיתר:
  א. בקשה להיתר למתקני מכירה והצבת סחורה מחוץ לבית העסק תוגש לאגף שפ”ע בטופס מיוחד שיכלול את פירטי העסק ואת הבקשה המפורטת.
  ב. לטופס הבקשה יצורף תרשים המתאר את המרחב שאליו מוציאים את הדוכנים או
  הסחורה וכן את כל המרחב הציבורי עד קצה המדרכה והמכשולים הקיימים בו.
  ג. בכל מקרה ישמר מרוחב של 1.5 מטר פנוי למעבר הציבור ללא הפרעה.
 3. הוצאת היתר:

לאחר אישור מנהל/ת האגף יועבר ההיתר למחלקת רישוי עסקים ויצורף לתיק העסק. תוקפו של ההיתר יהיה עד לשנה מיום הוצאתו.
ניתן גם לתת היתר לתקופה קצרה יותר.

 1. סוגי המתקנים שיותר להוציא אל מחוץ לעסק:

א. בחנויות פירות וירקות, רשאי בעל העסק להבליט דוכן תלוי או מחובר לעגלה
שיבלוט עד 50 ס”מ מקו חלון הראווה ובלבד שנותר מעבר ברוחב 1.5 מטר
לפחות למעבר הציבור.
ב. מכונה למשיכת כסף מזומן (כספומט חיצוני על רגליים) תהיה צמודה לקיר העסק.
ג. בחנויות פרחים רשאי בעל העסק להניח שורה אחת של עציצים או כלי קיבול עם
פרחים צמודים לחלון הראווה.
ד. בקיוסקים ומרכולים יותר להציב סטנד למכירת מוצרים שאינם מזון בצמוד לחלון
הראווה, ובלבד שיותר מעבר של 1.5 חופשי למעבר הציבור.
ה. במספרות יותר לעסק להוציא שולחן אחד ושני כיסאות שיוצבו בצמוד לחלון
הראווה ובלבד שישמר מעבר ברוחב 1.5  מטר חופשי למעבר הציבור.
ו. בחגים, בתקופה של 10 ימים לפני החג, יורשו בעלי חנויות צעצועים, ספרים,
מכירת פרחים  ומתנות להוציא דוכן למכירת מתנות לחג אל מחוץ לעסק בתנאים
הבאים: רוחב הדוכן לא יעלה על 60 ס”מ ואורכו לא יעלה על 2 מטר. הדוכן יוצב
בחזית בצמוד לחלון הראווה, ובלבד שישמר ברחוב מעבר חופשי לציבור ברוחב
של 1.5 מטר.
ז. בשבוע הספר העברי ולכל משכו,  יורשו בעלי חניות ספרים להוציא שולחן/דוכן
ספרים בצמוד לחלון הראווה לכל אורך חלון הראווה. רשות הרישוי תאפשר
במרכזים מסחריים  להניח שולחנות במתחם גדול יותר למכירת ספרים ובלבד
שלא תיפגע זכות המעבר החופשי של  הציבור. (מעבר פנוי של 2 מטר נקי
ממכשולים).

 1. סייגים:
  מעבר לאמור לעיל המועצה לא תאפשר הצבת דוכנים לשיווק או מכירה של מוצרים ושירותים שונים בשטח הציבורי.

לאתר שפ”ע של המועצה לחץ – כאן.

 

בודק...