תושבים ותושבות

הנחיות הרשות – שעות פעילות ומתן היתרי לילה

מצפה רמון- מפרט רשותי

הנחיות הרשות – שעות פעילות ומתן היתרי לילה

הגדרות

בית אוכל- מסעדה, מזנון בית קפה

מקום לעינוג ציבורי– הצגות תיאטרון, קולנוע, קונצרט, דיסקוטק, מופעי מחול.

חנות נוחות– חנות לממכר מוצרי צריכה ודלק הממוקמת בתחנת דלק והכוללת את מרכז ההפעלה של התחנה וקופות לתשלום עבור הדלק.

עסקים שאינם בתי אוכל ומקומות לעינוג ציבורי-

כל בעל עסק המבקש לפתוח את העסק לאחר השעה 21:00 יידרש לקבל לכך היתר מיוחד מאת ראש המועצה או מאת מי שראש המועצה הסמיך לכך.

בתי אוכל ומקומות לעינוג ציבורי-

בתי אוכל ומקומות לעינוג ציבורי  רשאים להיות פתוחים עד לשעה 23:00. בעל עסק מסוג זה המבקש לקיים פעילות בעסק לאחר שעות אלו יידרש לקבלת היתר מיוחד מראש המועצה או ממי שראש המועצה הסמיך לכך (היתר לילה).

היתר לילה יינתן בהתאם לאזור בו ממוקם העסק, ובהתאם למפת מדיניות העירייה למתן היתרי לילה.

לא יינתן היתר לילה לבתי אוכל ומקומות לעינוג ציבורי הממוקמים באזורי מגורים.

חנות נוחות–  תהיה רשאית לפעול בכל השעות בהן פועלת תחנת הדלק בה היא ממוקמת.

בודק...