תושבים ותושבות
צו ארנונה

תושבות ותושבים יקרים,

בעמוד זה ניתן לצפות בצו הארנונה המאושר לשנת הכספים 2024,

צו הארנונה לשנת 2024 מגלם עליה של 2.68% מתעריפי השנה שעברה, באופן גורף, בהתאם לנוסחאות חוק ההסדרים במשק “טייס אוטומטי” מטעם המדינה.

בכבוד רב,

ענבל בן דוד

גזברית המועצה ומנהלת הארנונה

לצפייה בצו ארנונה כללית לשנת 2024 – לחצו כאן

לצפייה בצו ארנונה כללית לשנת 2022 – לחצו כאן

לצפייה בצו ארנונה כללית לשנת 2021 – לחצו כאן

לצפייה בצו ארנונה כללית לשנת 2020 – לחצו כאן

לצפייה בצו ארנונה כללית לשנת 2019 – לחצו כאן

לצפייה בצו ארנונה כללית לשנת 2018 – לחצו כאן

לצפייה בצו ארנונה כללית לשנת 2017 – לחצו כאן

תושבות ותושבים יקרים,

בעמוד זה ניתן לצפות בצו הארנונה המאושר לשנת הכספים 2024,

צו הארנונה לשנת 2024 מגלם עליה של 2.68% מתעריפי השנה שעברה, באופן גורף, בהתאם לנוסחאות חוק ההסדרים במשק “טייס אוטומטי” מטעם המדינה.

לאחר הבחירות לרשויות המקומיות יעלה צו חתום באישור המליאה וראש הרשות, שהרי חתימתם נדרשת לנושא.

בכבוד רב,

ענבל בן דוד

גזברית המועצה ומנהלת הארנונה

לצפייה בצו ארנונה כללית לשנת 2024 – לחצו כאן

לצפייה בצו ארנונה כללית לשנת 2022 – לחצו כאן

לצפייה בצו ארנונה כללית לשנת 2021 – לחצו כאן

לצפייה בצו ארנונה כללית לשנת 2020 – לחצו כאן

לצפייה בצו ארנונה כללית לשנת 2019 – לחצו כאן

לצפייה בצו ארנונה כללית לשנת 2018 – לחצו כאן

לצפייה בצו ארנונה כללית לשנת 2017 – לחצו כאן

טיוטת צו ארנונה לשנת הכספים 2023 אשר תועלה למליאת המועצה – לחצו כאן

בודק...