צו ארנונה

תושבים יקרים

בישיבת המליאה הקרובה יועלה נושא צו הארנונה לשנת 2020.

ככל הנראה, גם השנה תחליט המועצה המקומית מצפה רמון שלא להעלות את חיובי הארנונה בגין מגורים ועסקים בתחומי הרשות המקומית.
שיעור עדכון הארנונה האוטומטי לשנת 2020 הינו בשיעור של 2.58% , המחושב בהתאם לשינוי מדד המחירים לצרכן ושינוי מדד השכר הציבורי.
כזכור, בשנת 2019 הוגשה בקשה חריגה, במסגרתה נתבקש ביטול סיווג מתקנים בטחוניים לאור הערת מבקר המדינה בדו"ח שנערך על ידו, בכל הנוגע לסיווג מתקנים בטחוניים בצוי הארנונה ברשויות שונות בארץ.

הבקשה החריגה לשנת 2019 טרם אושרה ע"י השרים. בנסיבות אלו, ולאור המועדים הקבועים בחוק לאישור צו הארנונה במליאת המועצה, מובאים בזאת שני נוסחים של צו הארנונה לשנת 2020 , כאשר האחד המציג צו ככל ותאושר הבקשה החריגה לשנת 2019 , ואילו האחר מציג צו ככל ולא תאושר הבקשה החריגה לשנת 2019.
בהתאם להחלטת השרים בדבר אישור או דחיית הבקשה החריגה לשנת 2019 , יכנס לתוקף הצו הרלוונטי כאמור לעיל, החל מיום 1.1.2020
בכבוד רב , אליה וינטר
גזבר המועצה ומנהל הארנונה

לצפייה בצו ארנונה כללית לשנת 2020 ככל ולא אושרה הבקשה החריגה לשנת 2019 – לחצו כאן

לצפייה בצו ארנונה כללית לשנת 2020 ככל ואושרה הבקשה החריגה לשנת 2019 – לחצו כאן

 

 


לצפייה בצו ארנונה כללית לשנת 2019 – לחצו כאן

לצפייה בצו ארנונה כללית לשנת 2018 – לחצו כאן

לצפייה בצו ארנונה כללית לשנת 2017 – לחצו כאן

דילוג לתוכן