צו ארנונה

תושבים יקרים,

גם השנה החליטה המועצה המקומית מצפה רמון שלא להעלות את חיובי הארנונה בגין מגורים ועסקים בתחומי הרשות המקומית, מלבד העלאה גורפת ומחייבת של משרד הפנים בהיקף של 2.18% לכלל הסיווגים בכל הארץ.
השנה, החליטו ראש המועצה וחברי המליאה לאשר סיווג מוזל לשטחים המשמשים חניות או מחסנים בסיווג הארנונה למגורים.

מובא לפניכם צו הארנונה לשנת 2018 אשר אושר במליאת המועצה – לצפייה לחצו כאן

יש לציין כי צו הארנונה לשנת 2018 שלפניכם איננו סופי שכן הוא טעון עוד את אישורו של משרד הפנים

בברכה,
אליה וינטר
גזבר המועצה ומנהל הארנונה

לחץ לצפייה ב – צו ארנונה כללית לשנת 2017