תושבים ותושבות

גזירה ותפירה של טקסטיל ודברי הלבשה

בודק...