תושבים ותושבות

חומרי חיטוי או ניקוי – אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

בודק...