תושבים ותושבות

חנות ששטח המכירה שלה הוא 800 מ”ר לפחות

בודק...