תושבים ותושבות

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- ייצורו, עיבודו, אריזתו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ביום או חומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום.

בודק...