תושבים ותושבות

מקום המיועד לאחסנה ששטחו 50 מ”ר ומעלה ואינו טעון רישוי לפי פריט אחר

בודק...