תושבים ותושבות

תחנה מרכזית (כהגדרתה בפקודת התעבורה), תחנת רכבת מרכזית

בודק...