תושבים ותושבות
אגף שח”ק – שירותי חינוך וקהילה
מנהלת המחלקה

יעל אדר

מזכירות המחלקה:
טל בן ארי- קדוש

פרטי התקשרות

כתובת המחלקה: רח’ נחל האלה 2 (בווייז: “מועצה מקומית מחלקות”)
טלפון: 08-6596221
פקס: 08-6586034
מייל: hinuh@mitzpe-ramon.muni.il

שעות קבלת קהל

יום א: 9:00-13:00
יום ב: 9:00-13:00, 16:00-18:00
יום ג: 9:00-13:00
יום ד: 9:00-13:00
יום ה: 9:00-13:00

שעות מענה טלפוני

יום א: 9:00-13:00
יום ב: 9:00-13:00, 16:00-18:00
יום ג: 9:00-13:00
יום ד: 9:00-13:00
יום ה: 9:00-13:00

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה >>>

אגף שח”ק הינו אגף המספק את כלל שירותי החינוך, הרווחה וקהילה, הפועלים באופן אינטגרטיבי, במטרה לספק מענים כוללים לתושבי מצפה רמון. האגף כולל את יחידות המשנה הבאות: המרכז המשולב לילד ולמשפחה, מוסדות חינוך, יחידת הנוער, המתנ”ס, מרכז הצעירים והמחלקה לשירותים חברתיים.

התאמות נגישות פרטניות במוסדות חינוך לתלמיד והורה

בשנת 1988 חוקקה הכנסת את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שמטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים.

בשנת 2005 התקבל בכנסת תיקון המתייחס לפרק נגישות ובו נקבעה החובה להנגיש לאנשים עם מוגבלויות את הגופים הציבוריים.

החוק מחייב הנגשה פרטנית הן לתלמיד והן להורה/אפוטרופוס למקום שהוא מוסד חינוך או גן ילדים, לפי העניין, ולשירות חינוך הניתן על ידי אותו מוסד; בסעיף זה, “גן ילדים” – גן ילדים שהוא מוסד חינוך רשמי, גן ילדים בבעלות רשות חינוך מקומית או גן ילדים שחל עליו חוק החינוך המיוחד.

ההתאמות נגישות כוללות:

התקנת מעלית נגישה בבניין מרכזי אחד, למעט לעניין גן ילדים.

בניית תא שירותים נגיש אחד לנשים ואחד לגברים בקומת הכניסה בבניין המרכזי.

הנגשת הכניסה למוסד החינוך ודרכי הגישה מהכניסה לבניין המרכזי, בין הבניין המרכזי למבנים הסמוכים ודרכי הגישה לחצר ולאולם הספורט ולרבות כבשים בדרכי הגישה.

אמצעי נגישות לאנשים עם מוגבלות בראייה ובשמיעה, לרבות התקנת אמצעי עזר ושירותי עזר.

התאמות נוספות הנדרשות כדי לאפשר לתלמיד נגישות באופן סביר במוסד החינוך או בגן הילדים בו הוא לומד (כגון: התאמות טכנולוגיות).

בהתאם לתקנות החדשות שפרסם משרד החינוך ביולי 2018, תלמיד עם מוגבלות או הורה/אפוטרופוס עם מוגבלות זכאים להגיש בקשה להנגשה.
הגשת הבקשה כוללת:
טופס בקשה להתאמות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

את הטופס והמסמכים הנדרשים ניתן לשלוח למזכירות אגף שח”ק, בכתובת המייל  hinuh@mitzpe-ramon.muni.il || טלפון: 08-6596221

>> על מנת להבטיח ביצוע התאמות נגישות פרטניות במוסד החינוך במועד, עומדת לרשותך האפשרות להקדים את מועד הרישום בעוד 15 חודשים וזאת על מנת לאפשר לנו, במועצה ובמוסד החינוך לבצע את ההתאמות בזמן.

בודק...