תושבים
הנחיות לעניין הצבת מודעות ושלטים – בחירות לראשות ולמועצת הישוב 2023

תושבות ותושבים יקרים,

כידוע, מועד הבחירות לרשויות המקומיות יחול ביום 31.10.2023. לאור האמור, הרינו להביא לידיעתכם את המגבלות החלות על כלל המועמדים לבחירה באשר לתליית שילוט/מודעות תעמולה ושלטים בעלי מסר פוליטי ברחבי העיר.

להלן מסמך ההנחיות. אנא הקפידו לפעול על פיהן.

תודה על שיתוף הפעולה

הנחיות לעניין הצבת מודעות ושלטים – בחירות לראשות ולמועצת היישוב 2023

דילוג לתוכן