תושבים ותושבות
מעצים יחד – יוזמת תושבים למסע נטיעות יישובי

יוזמת תושבים מבורכת מובילה סדרת אירועים קהילתיים

לנטיעת עצים במרחב הציבורי בצורה של תושבות ותושבים אקטיביים למען הקהילה ולחיים משותפים נעימים יותר במצפה רמון.

נשמח להיפגש ולעבוד עם כולם וכולן!

בשיתוף עם היחידה הסביבתית ואגף שפ”ע

 

בודק...