תושבים ותושבות
עדכוני בחירות מוניציפליות במועצה מקומית מצפה רמון

תושבות ותושבים יקרים,

לאיתור הקלפי בו תוכלו להצביע, היכנסו לקישור

https://www.gov.il/apps/moin/bocharim/

למקורות מידע מהימנים עבור בעלות ובעלי זכות בחירה, היכנסו לקישורים הבאים:

https://bit.ly/bchirot-kolzchutMZP

https://bchirot-muni.moin.gov.il/


מידע לציבור בדבר שירותים ציבוריים שיפעלו ב-27.2.2024

יום הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות נקבע כיום שבתון בתחומן של הרשויות והמועצות שהבחירות נערכות בהן.

משרדי המועצה יהיו סגורים ביום זה ולא יינתן מענה טלפוני. כמו כן לא יופעלו מערכות חינוך פורמלי של המועצה, כולל גני ילדים ובתי הספר.

שירותי התחבורה ושירותים ציבוריים מסוימים יפעלו כסדרם.

להודעה לחצו כאן


להלן הודעה מטעם מנהלת הבחירות

  • תאריך הבחירות
  • מיקומי הקלפיות ושעות ההצבעה
  • מועמדים לראשות הרשות המקומית ורשימות המועמדים למועצה וכינוייהן
  • התקשרויות בין מועמדים לשם חלוקת מנדטים
  • מידע בדבר קולות פסולים
  • מידע בדבר ההצבעה לבחירות לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית

להודעה לחצו כאן

שבוע טוב

בודק...