תושבים ותושבות
נכסים ומקרקעין

מנהלת נכסים ושכירויות

אחראית על תחום הנכסים והמקרקעין של העירייה, לרבות קרקעות, מבני ציבור, חינוך ומשרדים בהם לעירייה זיקה קניינית בדרך של בעלות, בעלות חלקית, חכירה או שכירות. האגף לא אמון על ניהול נכסים פרטיים, תושבים המבקשים לפנות לעירייה בנושאי החלפת מחזיקים בנכס/אישור רשם המקרקעין יכולים לעשות זאת באמצעות מחלקת גבייה.

בין תחומי האחריות של מנהלת הנכסים:

  • טיפול בהפקעות קרקע- הפקעת קרקעות לצרכי ציבור על פי חוק התכנון והבניה לחוק המקרקעין, המתבססות על תוכניות בניין עיר בתוקף ובתכנון.
  • טיפול ברישום זכויות העירייה ורישום הקרקעות בלשכת רשם המקרקעין ורשות מקרקעי ישראל
  • ריכוז בקשות להקצאת קרקעות/מבנים לצרכי ציבור אל מול ועדת ההקצאות העירונית ומליאת המועצה
  • הכנה ועדכון ספר ההקצאות על פי נוהל הקצאות מקרקעין
  • הפעלת הנכסים באופן כלכלי מיטבי והשבחתם
  • ניהול ספר הנכסים העירוני
  • פיקוח ובקרה על השימוש בנכסים עירוניים
בודק...