תושבים ותושבות
היחידה הסביבתית
מנהל היחידה הסביבתית

עמוס כהן קלס

רכזת החינוך הסביבתי בגנים
פרטי התקשרות

כתובת המחלקה: רחוב הר בוקר 9
מייל: amos@mzp.org.il

חזון 

הפיכת מרחב הר הנגב ממרחב הפועל רבות למען הקיימות למרחב מקיים. יצירת מרחב המשתמש ושומר על משאביו בחוכמה, על מנת לאפשר איכות חיים לתושביו ולמען הדורות הבאים, תוך שמירה על המערכת האקולוגית הרגישה ואוצרות הטבע.

 מטרות על

 1. חיבור תושבי היישוב ומערכות החינוך לסביבתם הקרובה ולטבע הייחודי הסובב אותם.
 2. הטמעת עשרת עקרונות הקיימות בעבודת המועצה על כל רבדיה.
 3. ניהול וחסכון במשאבים; התייעלות אנרגטית, פתרונות קצה לטיפול בפסולת והגדלת אחוזי המיחזור.
 4. הנחלת הקיימות כאורח חיים במערכות החינוך ובקהילה.
 5. טיפול במפגעים ואכיפה סביבתית.

 תחומי פעילות

 1. תכנון סביבתי – מתן תנאים סביבתיים להיתרי בנייה על פי הגדרת התמ”א או התב”ע, מעורבות בתהליכי תכנון מקומיים והכנסת השיקול הסביבתי לתכניות השונות.
 2. טיפול במפגעים סביבתיים כגון: צמצום זיהום האור במצפה רמון – הטמעת המפרט הטכני למניעת זיהום אור בוועדה המקומית לתכנון ובנייה, במבנים הקיימים ובתכניות החדשות, רעש – טיפול במטרדי רעש, השלכת פסולת מסוכנת  מפגעי אסבסט ועוד.
 3. מימוש חזון עצמאות אנרגטית ביישוב  ביצוע התייעלות אנרגטית במספר רבדים: החלפת תאורת חוץ לחסכונית, תוך מניעת זיהום אור, ביצוע סקר מקיף בגופים ומוסדות ציבוריים וביצוע התייעלות אנרגטית מבנית. בנוסף, הקמת גגות סולאריים ליצירת הכנסה מניבה למימון פרויקטים נוספים לחסכון.
 4. פסולת ומיחזור – ייעוץ מקצועי וטיפול סביבתי בפסולת ובמערך המיחזור, לרבות פעילויות לצמצום יצירת פסולת במקור, תמיכה במהלכי הפרדה ברשות המקומית והעלאת אחוזי המחזור.
 5. חינוך סביבתי – הטמעת עקרונות הקיימות במערכות החינוך ובקהילה כולה, כתיבת תכנית אסטרטגית לחינוך לקיימות, תוך הכשרת אנשי צוות, הקמת מועצות ירוקות, קידום למידה חוץ כיתתית בגנים ובבתי הספר.
 6. ועדת איכות סביבה – הפעלת הוועדה באופן שוטף וסדיר, תוך ביצוע מעקב על החלטותיה ויישומן.
 7. רישוי עסקים  מתן תנאים סביבתיים ברישוי עסקים.
 8. כללי – ייעוץ סביבתי לראש הרשות ולמנהלי האגפים והמחלקות, סיוע מקצועי ותיאום עם גורמים שונים ברשות הפועלים בתחומי סביבה אחרים. פיתוח קשרי עבודה עם גורמי חוץ כגון משרדי ממשלה וגופים ציבוריים ופרטיים אחרים, אשר עשויים לסייע לרשות בעבודתה.
בודק...